Konsultacje w sesji zimowej
r. ak. 2014/2015Poniedziałek  9.02.2015
godz. 9:00-10:30

Czwartek 12.02.2015
14:00-15:30