LISTA PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN

 

 

 

1.      Definicja stopni swobody

2.      Pojęcie więzu, podpory

3.      Materiały budowlane – wady i zalety

4.      Klasyfikacja obciążeń

5.      Klasyfikacja budowli

6.      Parametry przekrojowe: moment bezwładności, moment statyczny, przekrój

7.      Znajdowanie środka ciężkości przekroju

8.      Ugięcia metodą linii ugięcia i metodą Maxwella-Mohra

9.      Siły wewnętrzne MTN – interpretacja naprężeniowa

10.  Definicja naprężeń i odkształceń

11.  Prawo Hooka

12.  Charakterystyki materiałowe, granica proporcjonalności, sprężystości, plastyczności. Granice umowne

13.  Modele obliczeniowe dla materiału (np. sprężysto-plastyczny itp.)

14.  Moduły sprężystości E i G – interpretacja

15.  Odkształcenia sprężyste a plastyczne

16.  Naprężeniowe równania równowagi

17.  Transformacje układu naprężeń

18.  Naprężenia główne. Równanie sekularne. Niezmienniki stanu naprężenia

19.  Graficzna interpretacja naprężeń – koła Mohra

20.  Plastyczność – rezerwa plastyczna przy zginaniu, przeguby plastyczne, przesunięcie osi obojętnej przekroju

21.  Oś obojętna belki i przekroju

22.  Zasada Saint Venanta – pręt ściskany siłą punktową

23.  Projektowanie przekrojów osiowo sciskanych-rozciąganych, wykresy naprężeń, definicja przypadku wytrzymałościowego

24.  Projektowanie przekrojów zginanych jednokierunkowo, wykresy naprężeń, definicja przypadku wytrzymałościowego

25.  Projektowanie przekrojów ścinanych, wykresy naprężeń, naprężenia średnie, definicja przypadku wytrzymałościowego

26.  Projektowanie przekrojów skręcanych, wykresy naprężeń, definicja przypadku wytrzymałościowego, skręcanie przekrojów kołowych i niekołowych (prostokątne, cienkościenne, …)

27.  Zginanie dwukierunkowe, oś obojętna

28.  Ściskanie-rozciąganie mimośrodowe, oś obojętna

29.  Rdzeń przekroju

30.  Wyboczenie, siła krytyczna, interpretacja graficzna wyboczenia przy ściskaniu osiowym i przy uwzględnieniu mimośrodu

31.  Hipotezy wytrzymałościowe